Przejdź do treści
work

ALEKSANDRA KAŹMIERAK

Aleksandra Kaźmierak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z realizacją projektów edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz społecznych. 

 

Oferuję wsparcie w tworzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów projektowych, począwszy od wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem i harmonogramem realizacji i płatności, poprzez wymagane załączniki, dokumenty związane z negocjacjami i procedurą podpisania umowy, opracowanie dokumentacji oraz procedur związanych z wyborem wykonawców, rozliczanie ponoszonych wydatków czy sprawozdawczość merytoryczną i finansową.

AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO!

Projekt realizowany w okresie 01.05.2022r.-30.11.2023 r., którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 98 osób niepracujących, powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie.