Przejdź do treści
work

AKCJA AKTYWIZACJA!

Projekt realizowany w okresie 01.06.2021r.-30.06.2023 r., którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 96 osób niepracujących, powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie.

Czas na wsparcie - OLSZEWO-BORKI

Projekt realizowany w okresie 1.08.2023 – 31.12.2023 r., którego celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób (15K, 5M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki poprzez wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania placówki świadczącej usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Centrum Społecznego.

Czas na wsparcie - SIERPC

Projekt realizowany w okresie 1.08.2023 – 31.12.2023 r., którego celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób (14K, 6M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Sierpc poprzez wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania placówki świadczącej usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Centrum Społecznego.