work

AKCJA AKTYWIZACJA!

Projekt realizowany w okresie 01.06.2021r.-30.06.2023 r., którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 osób niepracujących, powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty:  makowski, ostrołęcki, ostrowski, płocki oraz przasnyski.