Przejdź do treści

newID rozeznanie rynku 3/2021/AA – usługa cateringowa

 

Zapewnienie usługi cateringowej w trakcie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „AKCJA AKTYWIZACJA!”

 

newID sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poziomkowej 36B, 05-830 Stara Wieś, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zapewnienie usługi cateringowej w trakcie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „Akcja Aktywizacja!” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej  zaproszeniu.

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: projekty.newid@gmail.com do dnia 09.09.2021 do godziny 24:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku – catering
zał. 1 – Formularz ofertowy – catering
zał. 2 – Wykaz wykonanych usług – Oferent


Aktualizacja z dnia: 10.09.2021 r.

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły trzy oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PREME sp. z o.o.. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego