Przejdź do treści

newID rozeznanie rynku 6/2022/AA – Kurs zawodowy „Pracownik obsługi biurowej”

 

Przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe.

 

newID sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poziomkowej 36B, 05-830 Stara Wieś, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowe” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „Akcja Aktywizacja!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej  zaproszeniu.

 

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: projekty.newid@gmail.com do dnia 25.05.2022 do godziny 24:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku 6/2022/AA
zał.1 – Formularz ofertowy 6/2022/AA
zał.2 – Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji 


Aktualizacja z dnia: 26.05.2022 r.

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PREME sp. z o.o.  Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.