Przejdź do treści

Aleksandra Kaźmierak rozeznanie rynku 3/2022/ASiZ – usługa cateringowa

 

Zapewnienie usługi cateringowej w trakcie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „Aktywni społecznie i zawodowo!”

 

Aleksandra Kaźmierak, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Poziomkowej 36B, 05-830 Stara Wieś, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zapewnienie usługi cateringowej w trakcie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „Aktywni społecznie i zawodowo!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej  zaproszeniu.

 

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: kazmierak.aleksandra@gmail.com do dnia 14.07.2022 do godziny 24:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku 3/2022/ASiZ
zał.1 – Formularz ofertowy 3/2022/ASiZ
zał.2 – Wykaz wykonanych usług


Aktualizacja z dnia: 18.07.2022 r.

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: THANERO sp. z o.o.  Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

logo Fundusze
logo RP
logo Mazowsze
logo Unia