Przejdź do treści

Fundacja im. Zofii Zamenhof rozeznanie rynku 1/2021/AA – warsztaty kompetencji społecznych

 

Przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych dla Uczestników Projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „AKCJA AKTYWIZACJA!”

 

Fundacja im. Zofii Zamenhof, z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 11/49, 00-052 Warszawa, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „Akcja Aktywizacja!” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej  zaproszeniu.

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: projekt.akcjaaktywizacja@gmail.com do dnia 09.09.2021 do godziny 24:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku – warsztaty społeczne
zał. 1 – Formularz ofertowy – doradztwo zawodowe
zał. 2 – Wykaz wykonanych usług – Kadra

 

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły trzy oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczyk, Tomasz Wysocki s.c.Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.